De heer Frans Matthijssen ontvangt Welzijnspenning

-

Dhr. Frans Matthijssen met echtgenote en burgemeester Poppe-de Looff.
(Foto: Erwin Martens)

De heer Frans Matthijssen uit Rijsbergen ontving zondag 22 maart 2015 uit handen van burgemeester Poppe-de Looff de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in Koutershof tijdens een diner van het Rijsbergs Toneel, na afloop van de uitvoering van het stuk ‘Perron Geluk’.

Speech burgemeester Poppe-de Looff

Dames en heren,

Ik gaf al aan dat ik vanavond twee mensen kom verrassen. Als tweede zou ik graag de heer Frans Matthijssen vragen naar voren te komen.

Meneer Matthijssen, u bent lid van het Rijsbergs Toneel  vanaf 1971 en verantwoordelijk voor de decorbouw. U wordt door uw medeleden omschreven als iemand die meedenkt met de regisseur, professionele decors bouwt, iemand die nooit verzaakt bij de uitvoering van zijn taken en altijd aanwezig is bij repetities. Problemen bestaan niet voor u en u heeft door de jaren heen al veel lof geoogst van bezoekers, voor uw bijdrage aan de voorstellingen.

Naast het Rijsbergs Toneel heeft u nog een grote passie: Carnaval! Al meer dan veertig jaar viert u dit feest in het Aopelaand. Vroeger bouwde u wagens voor ‘Dorp Zuid’ en nog steeds loopt u individueel mee in de optocht.

Dames en heren, u weet vast allemaal dat tijdens de Carnavalsperiode, de Van Oosterhoutstraat omgetoverd wordt tot de ‘Konijnenstraat’. De straat staat dan vol met schitterende figuren, die grotendeels door meneer Matthijssen zijn gemaakt. Jong en oud geniet ervan.

Ook bent u nauw betrokken bij de bouw van de Rijsbergse wagen tijdens het Bloemencorso. Zodra de bouw van start gaat, bent u bijna dagelijks op de bouwplaats te vinden. Bij alles wat u doet, zet u zich voor de volle honderd procent in.

Als laatste wil ik noemen dat u gedurende veertig jaar bestuurslid geweest bent van de afdeling Rijsbergen, en later Zundert/Rijsbergen, van FNV Bouw.

Meneer Matthijssen, ook uw jarenlange belangeloze inzet getuigt van een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten voor het dorp Rijsbergen, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert besloten u de Welzijnspenning van de gemeente Zundert toe te kennen. Hiervoor ontvangt u een bronzen penning met het opschrift: ‘Toegewijd aan de Zundertse gemeenschap’.

Van harte gefeliciteerd!

Bron: Gemeente Zundert (22 maart)