Rijsbergs Toneel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://rijsbergstoneel.nl
Biesveld 18, Rijsbergen
+31 6 16697296

Jeroen Mouws is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijsbergs Toneel. Hij is te bereiken via secretariaat@rijsbergstoneel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijsbergs Toneel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De verschillende groepen personen worden door het Rijsbergs Toneel in 4 verschillende categorieën verdeeld. Een persoon behoort niet uitsluitend tot één categorie.

Categorie 1  Leden
Categorie 2 Sponsoren en donateurs
Categorie 3 Bezoekers (via reserveringssysteem)
Categorie 4 Nieuwsbrief inschrijvingen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegeven Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Voor- en achternaam Ja Ja Ja Ja
Geboortedatum Ja Nee Nee Nee
Geslact Ja Nee Nee Nee
Adresgegevens Ja Ja Ja Nee
Telefoonnummer Ja Ja Ja Nee
E-mailadres Ja Ja Ja Ja

Verder verzamelen we van elke bezoeker aan onze website:

  • Geanonimiseerd IP adres
  • Geanonimiseerde locatiegegevens
  • Geanonimiseerde gegevens over browser en besturingssysteem

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rijsbergs Toneel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Bijzondere persoonsgegeven Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Ras Ja Nee Nee Nee
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Ja Nee Nee Nee

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@rijsbergstoneel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijsbergs Toneel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijsbergs Toneel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijsbergs Toneel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rijsbergs Toneel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Cat 1 Cat 2
  Bewaartermijn Reden Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam Oneindig Administratie van actieve en oud leden Tot einde sponsortermijn Personalisering communicatie
Geboortedatum Tot opzegging lidmaatschap Administratie van actieve leden nvt  nvt
Geslacht Oneindig Foto’s op website en in andere promotie-uitingen nvt nvt
Adresgegevens Tot opzegging lidmaatschap Communicatie Tot einde sponsortermijn Communicatie
Telefoonnummer Tot opzegging lidmaatschap Communicatie Tot einde sponsortermijn Communicatie
E-mailadres Tot opzegging lidmaatschap Communicatie Tot einde sponsortermijn Communicatie
Ras Oneindig Foto’s op website en in andere promotie-uitingen  nvt  nvt
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Tot opzegging lidmaatschap Administratie van actieve jeugdleden  nvt  nvt

 

Persoonsgegeven Cat 3 Cat 4
  Bewaartermijn Reden  Bewaartermijn Reden 
Voor- en achternaam Tot einde productiejaar Personalisering communicatie  Tot uitschrijving Personalisering nieuwsbrief
Geboortedatum nvt nvt nvt nvt
Geslact nvt nvt nvt nvt
Adresgegevens Tot einde productiejaar Analyse van bezoekers nvt nvt
Telefoonnummer Tot einde productiejaar  Communicatie nvt nvt
E-mailadres Tot einde productiejaar  Communicatie  Tot uitschrijving Communicatie
Ras nvt nvt nvt nvt
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar nvt nvt nvt nvt

Voor de persoonsgegevens van onze websitebezoekers gelden de volgende redenen en bewaartermijnen:

Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
Geanonimiseerd IP adres 7 jaar Analyse van websitegebruik
Geanonimiseerde locatiegegevens 7 jaar Analyse van websitegebruik
Geanonimiseerde gegevens over browser en besturingssysteem 7 jaar Analyse van websitegebruik

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijsbergs Toneel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verder hebben we een bewerkersovereenkomst met de aanbieder van onze webanalysepakket. De verzamelde gegevens worden niet met deze partij gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijsbergs Toneel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rijsbergs Toneel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijsbergs Toneel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@rijsbergstoneel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het kopie van uw identiteitsbewijs wordt verwijderd na de verwerking van uw verzoek.

Rijsbergs Toneel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijsbergs Toneel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@rijsbergstoneel.nlp