seizoen 1958

Bella Manningham wordt door haar man opzettelijk in de waan gebracht dat zij bezig is krankzinnig te worden. Zij weet, dat zij de dingen, die hij haar in de schoenen schuift, niet gedaan heeft, maar ze gaat op de duur twijfelen aan zich zelf, mede omdat haar moeder krankzinnig gestorven is. Nadat hij haar gedreigd heeft met het krankzinnigengesticht gaat hij uit en laat haar in de diepste wanhoop achter. De huishoudster Elizabeth, die haar zeer genegen is, haalt haar over om meneer Roughte te ontvangen, een in de nabijheid wonend gepensioneerd politie-inspekteur die van haar toestand op de hoogte is gekomen door wat het dienstmeisje Nancy in de buurt heeft gekletst. Hij weet Bella?s vertrouwen te winnen en zij vertelt hem, dat er des avonds in huis geheimzinnige dingen gebeuren als Manningham uitgegaan is. Tien minuten na zijn vertrek gaat het gaslicht lager branden en tien minuten voor zijn terugkeer gloeit het weer op. Dit bewijst dat ergens in huis een lamp wordt opgestoken en later weer gedoofd. Zij maakt zelf de gevolgtrekking, dat haar man heimelijk weer in huis kan komen en het ook weer verlaten en brengt dit in verband met geheimzinnige geluiden op de zolderverdieping. Rough bevestigt haar vermoeden, hij heeft zelf gezien, dat Manningham via het dak van een aangrenzend huis, dat hij in huur heeft, in het donker de zolderverdieping van zijn woning bereikt. Daar zoekt hij, aldus Rough, naar de befaamde Burlow-robijnen. De moordenaar van Alice Burlow, die twintig jaar geleden in hetzelfde huis werd vermoord, heeft ze toen niet kunnen vinden. Zijn conclusie is; onder de naam Manningham heeft de moordenaar rustig zijn tijd afgewacht om de robijnen op te sporen. Een onderzoek in Manningham?a bureau bevestigt Rough?s vermoeden. In het laatste bedrijf ontmaskert Rough de gewaande Manningham als de moordenaar en laat hem gevankelijk wegvoeren, nadat Bella hem heeft duidelijk gemaakt dat dit haar bevrijding betekent.

– Bron: Toneelcentrale.nl


Informatie

Schrijver Patrick Hamilton
Speelduur Onbekend

Opvoeringen

Locatie:

De data van de opvoeringen zijn niet bekend.

Cast & Crew

Er is geen cast bekend

Er is geen crew bekend


Media open galerij