Expressieve Fedja van Rijsbergs Toneel

-

Fedja is een komedie, in fei­te een toneelstuk in een to­neelstuk. De geschiedenis speelt zich af in een klein Russisch dorp op het platteland. In een decor van steigers met attri­buten verpakt in krantenpapier maken personages in een zwarte overal, met een veiligheidshelm op en roodgeverfde schoenen aan mechanische bewegingen d.m.v. een lopende band uit te drukken.

Zo begint Fedja van het Rijsbergs To­neel. De vereniging bestaat dit jaar 110 jaar en onder de regievleugels van Eddy Haers maakt de groep een opmerkelijke ontwikkeling door. Wanneer het gaat om vorm­geving en steelstijl durft de vereni­ging haar nek uit te steken en weet ze tegelijkertijd een groot publiek aan zich te binden. In deze voor­stelling zien we een ontwikkeling van een naturalistische manier van spelen naar een uitvergrote, zwierige commedia dell’artestijl in het tweede deel. Zelfs het gebruik van de microfoontjes die het stem­geluid licht vervormen, dragen bij aan de kille, ijzige sfeer van het eer­ste deel voor de pauze.

Het stuk heeft een eigen verhaal­lijn, waarin we overigens wel ele­menten van Hamlet van Shakespe­are herkennen. Fedja Groothardt, een rol die verdienstelijk wordt ge­speeld door Wouter Hendriks, be­dient zich van de nodige Shakespe­areteksten. Zijn tegenspeelster Ine­ke Vogels in de rol van de Conny Coloni zet bij vlagen een strak, ijs­koud personage neer. Opvallend zijn de rollen van de twee jongste speelsters Joyce Mathijssen en Wil­lemijn Gils als respectievelijk Julia en Alida. Zij weten al heel goed een geloofwaardig personage neer te zetten en hebben een verzorgde tekstbehandeling.

Het stuk heeft iets van haar sprookjeskarakter gehouden. Na de pauze valt de kleurrijke ensce­nering op, de spelers hebben fraaie poppen en marionetten bij zich waarmee zij uitdrukking ge­ven aan hun eigen versie van het Russische sprookje van De Vuur­vogel. Het stuk heeft ook iets van de tragiek van Hamlet in zich, hoe­wel het publiek uiteindelijk op het verkeerde been is gezet: het is en blijft een blijspel, een komedie in een komedie. Het Rijsbergs Toneel heeft met deze bewerking van Fed­ja een gewaagde, maar zeker een geslaagde voorstelling op de plan­ken gebracht die de moeite van het bezoeken waard is.

Herbert Mouwen

‘Fedja’ van Wim de Knecht door Rijsbergs Toneel. Gezien op vrij­dag 16 maart 2012 in Ontmoe­tingscentrum De Koutershof te Rijsbergen. Regie en tekstbewer­king: Eddy Haers. Nog te zien za­terdag 17 maart (aanvang 20.00 uur) en zondag 18 maart (aan­vang 14.00 uur). Meer informatie: www.rijsbergstoneel.nl

Bron: BN/De Stem (zaterdag 17 april 2012)