Mevrouw Emma de Leeuw ontvangt Welzijnspenning

-

Mevr. Emma de Leeuw met echtgenoot en burgemeester Poppe-de Looff.
(Foto: Erwin Martens)

Mevrouw Emma de Leeuw uit Rijsbergen ontving zondag 22 maart 2015 uit handen van burgemeester Poppe-de Looff de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in Koutershof tijdens een diner van het Rijsbergs Toneel, na afloop van de uitvoering van het stuk ‘Perron Geluk’.

Speech burgemeester Poppe-de Looff

Dames en heren,

Het Rijsbergs Toneel heeft vanavond voor de derde keer de voorstelling ‘Perron Geluk’ gespeeld. Het publiek heeft ervan genoten en u, als spelers, decorbouwers en andere betrokkenen, ongetwijfeld ook. Ik heb zelf niet kunnen kijken, omdat ik vandaag pas ben teruggekomen van een buitenlandse reis.

Ik ben hier om een bijzondere reden: twee mensen hier aanwezig mag ik verrassen met een Gemeentelijke Onderscheiding: de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. Als eerste is dat mevrouw Emma de Leeuw. Zou u naar voren willen komen?

Mevrouw De Leeuw, u bent lid van het Rijsbergs Toneel sinds 1955, dat is al zestig jaar! De leden van deze vereniging noemen u ‘de steunpilaar’ van het Rijsbergs Toneel. U heeft minstens aan zestig voorstellingen meegedaan en daarbij geen repetitie gemist. Vanaf de start van elk repetitieproces kende u uw teksten steevast uit uw hoofd.

In de eerste tien jaar na de oorlog kwam het culturele leven in Rijsbergen weer tot bloei, onder meer met de Rijsbergse Revue en met het kerkspel ‘Pacha, brood en wijn’. U speelde de hoofdrol en was nauw betrokken bij deze evenementen.

Gedurende de jaren zestig verzorgde u in de parochiekerk de bloemversiering rond het altaar, om luister te geven aan de vieringen die toen nog door velen werden bezocht.

In 1964 was u nauw betrokken bij de oprichting van het Dameskoor, dat de zang verzorgde bij de kerkdiensten op zaterdagavond en bij talrijke huwelijksvieringen. 22 jaar was u voorzitter van dit koor en zorgde u onder meer voor de werving van dirigenten en voor de productie van de vele programmaboekjes.

In 2005 is het Dameskoor gefuseerd met het Heren- en Jeugdkoor. U bent tenor in het Gemengde koor Voluntate dat optreedt tijdens de wekelijkse eucharistievieringen  en bij uitvaartdiensten. Met uw muzikale kwaliteiten bent u velen tot steun.

Uw jarenlange belangeloze inzet getuigt van een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten voor het dorp Rijsbergen, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert besloten u de Welzijnspenning van de gemeente Zundert toe te kennen. Hiervoor ontvangt u een bronzen penning met het opschrift: ‘Toegewijd aan de Zundertse gemeenschap’.

Aan mij de eer u deze Gemeentelijke Onderscheiding uit te reiken. Van harte gefeliciteerd!

Bron: Gemeente Zundert (22 maart)