Onderscheiding voor Jacqueline van Oosterbos

-

RIJSBERGEN – Het ‘Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1920’ hield haar jaarvergadering. Er was een bestuursverkiezing, een afscheid van enkele leden en het aannemen van nieuwe aspirant-leden. Jacqueline Oosterbos kreeg als vertrekkend lid een onderscheiding en de commissie is op zoek naar een nieuw stuk. 

DOOR CHARLES LUIJTEN

De Rijsbergse toneelvereniging hield onlangs haar jaarvergadering. Met volle tevredenheid kijkt het gezelschap terug op het afgelopen seizoen. Kritische kanttekeningen van bijzondere aard waren er dan ook niet zodat de vergadering een vlot verloop kende. Dit jaar bekeken weer meer toeschouwers de voorstelling dan in voorgaande jaren.

Bestuursverkiezing

Na de behandeling van het gebruikelijke jaarverslag en het financieel overzicht was er een bestuursverkiezing. Marjo Jacobs besloot niet terug te keren in het bestuur. Zij is vele jaren penningmeester geweest. Woorden van waardering werden uitgesproken voor de manier waarop zij de middelen al die jaren van de toneelclub beheerde. In haar functie wordt zij opgevolgd door Kees Kempen. Hij is binnen de club een nieuw gezicht. Irma Kennis en Marita van den Berg waren als bestuurslid ook aftredend, beiden werden herkozen.

Onderscheiding

Foto650-EUNZBPZD

Jacqueline Oosterbos en Marijke Scholten hebben hun lidmaatschap van het Rijsbergs Toneel opgezegd. De eerste heeft zich ruim 25 jaar verdienstelijk voor de vereniging gemaakt. Dat deed ze heel wat jaren als actrice, maar daarnaast zorgde Jacqueline van Oosterbos ook voor de grime en de kleding. Vanwege haar enthousiaste inzet voor de club werd zij in de bloemetjes gezet waarbij ze werd toegesproken door Wouter Hendriks, vice-voorzitter Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1920. Jaqueline van Oosterbos werd gewaardeerd met een onderscheiding en de daarbij behorende oorkonde. Haar leukste rol? “Die speelde ik in het stuk ‘Dwaasheid heeft haar eigen recht’ in 1989, waarin ik iemand was die een beetje van het padje is”, zegt Jacqueline.

Aspirant leden

Het Rijsbergse toneelgezelschap is zoekende naar jonge krachten die belangstelling hebben voor de toneelcultuur. Enkele hebben zich aangemeld en is daar is men blij mee. Het zijn Brigitte van de Pas, Silvia van der Borst en Peet van de Veeken. Het drietal is aangenomen als aspirant lid. Tijdens de jaarvergadering werd een nieuwe kascommissie benoemd. De leescommissie is druk bezig om een zo leuk mogelijk nieuw toneelstuk te kiezen. Het bestuur buigt zich de komende tijd over mogelijke wijziging/aanpassing van de statuten van de vereniging.

Stichting

Nog altijd wordt vol op aandacht geschonken aan de kwaliteitsverbetering van het geluid. Dankzij het Rabofonds Rijsbergen is men daar al een eind mee op weg. Er is een stichting in het leven geroepen waarvan de naam Stichting Luid en Duidelijk is, waarin naast het Rijsbergs Toneel ook de Werkgroep Bonte Avond, het Ouderentoneel en de Theatergroep Sint Bavoschool participeren. Een aanvraag om subsidie bij het Prins Bernhard Cultuurfonds werd kort geleden door het fonds gehonoreerd. Dat bij de laatste twee uitvoeringen het geluid in vergelijking met jaren geleden een heel stuk was verbeterd, zal de trouwe bezoeker van Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1920 niet zijn ontgaan.