PerronGeluk nu op toneel

-

door: Peter de Leeuw / foto: Ron Magielse (Het Fotobureau)

RIJSBERGEN – Het Rijsbergs Toneel speelt PerronGeluk. Eerst zou het Het Perron van Breukje Annema zaliger worden. Maar mix haar toneelstuk met Perrongelukjes, de korte verhalen van de Bredase schrijver en BN DeStem-columnist Steven van Beek, en je krijgt PerronGeluk. “Het stuk van Annema stamt uit de jaren vijftig. Zij heeft vooral in het Fries geschreven. Het Perron is wel op de planken gezet. Maar ik vond het wat gedateerd”, zegt regisseur Eddy Heers (61) van het Rijsberes To­neel, voorheen Geestesbescha­ving.

Op zoek naar inspiratie googlede Haers begin 2014 naar station, perron en kiosk. En zo kwam hij uit bij de Perrongelukjes van Van Beek, die alledaagse tafereeltjes rondom zijn kiosk op het station in Breda optekent. “Die vond ik meteen leuk. Even later verschenen ze ook in de krant. Ik heb hem gevraagd of ik zijn Perronge­lukjes mocht bewerken voor het toneel. Uiteindelijk zijn het zes hedendaagse scènes in het stuk geworden.”

PerronGelukgaat over twee kioskhoudsters in de hal van een groot treinstation. Erica verkoopt er bloemen, Ati kranten en tijd­schriften De twee staan elkaar zo­wel zakelijk als privé naar het le­ven. Intussen bloeit de liefde op tussen Jelmer, de zoon van Ati, en Jenny, de dochter van Erika. “Dat is zeer tegen de zin van beide moeders. Erica stuurt haar doch­ter zelfs als au pair naar het buiten­land. Dankzij hun smartphones blijven Jelmer en Jenny voortdurend contact met elkaar houden. Ze weten ook precies mat hun moeders uitspoken, zegt Haers. Naast de kioshoudsters en bun zoon en dochter is er een grote rol voor de toiletjuffrouw in het station. Zij houdt de boel voortdu­rend in de gaten en geeft com­mentaar op alles en iedereen.

PerronGeluk is een stuk in drie bedrijven (en een pauze). Het is te zien op 10 maart (20.00 uur), 21 maart (20.00 uur) en 22 maart (14:00 uur) in de Koutershof in Rijsbergen.

Bron: BN/deStem (9 maart 2015)