Rijsbergs Toneel amuseert publiek met ‘De Richel’ AMATEURGEZELSCHAP DOET AAN KLANTENBINDING

-

RIJSBERGEN – In Koutershof speelde het Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1902 het blijspel De Richel. Een doodgewone amateurclub, maar niet zomaar één. Daar moet het publiek na drie voorstellingen ook deze keer achter zijn gekomen. Het plaatselijk gezelschap liet haar donateurs genieten van goed acteren in een toneelstuk waarvan het inhoudelijk gezien liefhebber is. Want humor zat er volop in verwerkt. Die moet je er echter wel uit weten halen. Daarmee bleek het Rijsbergs Toneel weinig moeite te hebben. 

DOOR CHARLES LUIJTEN

Het Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1902 heeft met de opvoering van de Richel naar alle vermoeden aan goede klantenbinding gedaan. Dat zegt een heleboel. Verschil van mening zal er altijd zijn en blijven omdat de een de voorkeur geeft aan een drama, de ander aan blijfspel of klucht of gewoon een komedie. Dan hebben we het wel over het soort genre en niet over het spelpeil, want dat is heel andere koek. Zo kan bijvoorbeeld een draak van een stuk magnifiek worden vertolkt. Mocht in het ergste geval van het laatste geen sprake zijn, ja, dan zou je na afloop kunnen praten van een beroerde voorstelling en was het wellicht beter geweest thuis te blijven.

Overlast

In Koutershof, waar het Rijsbergse toneelgezelschap drie dagen achtereen telkens voor een volle zaal acteerde in pension De Richel, was hiervan totaal geen sprake. Pension De Richel is een tehuis waarin in de goot belandde personages onderdak en verzorging ontvingen. Tegen het bestaan ervan maakte een bekakte buurvrouw bezwaar. Zij had ontdekt dat het pand niet conform het geldende bestemmingsplan van de gemeente werd bewoond. Bovendien bezorgden de bewoners haar de nodige overlast. Het getippel van een uitgerangeerde hoer voor haar deur en een voortdurend om haar huis zwervende en sterk aan de drank verslaafde – die ook nog haar bij de vijver vissende tuinkabouter had meegenomen – was ze meer dan zat.

Verzorging

20080319.Terugblik de Richel.internetbode.Foto2

Een heel aparte productie met herkenbaarheden uit de hedendaagse samenleving waarbij dans, muziek en zang door elkaar waren gevlochten. Deze variëteit verhoogde het kijkplezier van de bezoeker, al zal die zich hebben kunnen afvragen waarom. Niettemin waardeerde het publiek dat verschillende malen met een stevig applaus. Daarnaast was de voorstelling, waarin een boodschap zat verborgen, in alle opzichten goed verzorgd. Ik heb het over geluid, belichting, grime en kleding. Alleen stelde het decor, wat door moest gaan voor het interieur van het pension, naar mijn smaak iets te weinig voor. Ook al hoorde men een echte kanarie in een kooitje fluiten, keek men van uit de zaal op een aquarium vol vissen en zijn dergelijke tehuizen doorgaans van binnen aan de wat sobere en eenvoudige kant.

Genieten

Maar het overgrote deel van de toeschouwers zal zeker hebben genoten van De Richel. Mede door goede typeringen en het tempo waarin werd gespeeld, alsook de hiervoor eerder genoemde variatie, zakte het stuk geen moment weg Bij diverse bezoekers informeerde ik tijdens de pauze en na afloop van de uitvoering wat ze er van vonden. Alleen maar lof zowel over de inhoud van het toneelstuk als het spel. “Ik heb genoten. Wat mij opviel is ook het grote spelplezier van iedereen die aan het stuk meedeed. Wanneer dat er is ben je in staat een goede uitvoering neer te zetten zoals hier in Koutershof het geval is”, zei een beroepsactrice. Een echtpaar uit de buurt van Rotterdam dat de trip elk jaar naar Rijsbergen maakt om het Rijsbergs Toneel aan het werk te zien, had de voorstelling op dezelfde manier ervaren Dergelijke geluiden moeten het Rijsbergs Toneel onder regie van Eddy Haers veel deugd doen

Enerverend slot

Complimenten aan regisseur Eddy Haers, de tonelisten en al die anderen achter de schermen, wat er bij elkaar een heleboel zijn. We vergeten ook niet de meiden van Samen Sterk die de dansen verzorgden en gastzanger Perry. Een enerverend slot werd aan de uitvoering gesmeed. De directrice van het voormalig opvanghuis vertrok onder muziek en zang met ‘That is my way’ van Frank Sinatra om zich elders voor thuislozen in te zetten en nam de aan alcohol verslaafde man mee om hem niet aan zijn lot over te laten.

Goed teken

Het Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1902 kwam vrijdag, zaterdag en zondag uitstekend voor de dag en heeft hierdoor zoals bij het begin van dit artikel reeds min of meer gezegd is een mooi visitekaartje afgegeven. Een goed teken, want zoveel cultuur heeft het dorp jammer genoeg ook weer niet. Laten we daarom zuring zijn op hetgeen wat we daarvan nog hebben. Belangstelling hiervoor tonen draagt er aan bij.