Rijsbergse groeperingen blij met microfoons

-

RIJSBERGEN – Een viertal plaatselijke groeperingen is voortaan bij het opvoeren van podiumkunsten verzekerd van een betere geluidskwaliteit. Het Rabobank Rijsbergen Fonds heeft daarvoor gezorgd. De voorwaarden van beheer en gebruik zijn vastgelegd in een stichtingsakte. Het euvel waarmee men lang zat opgescheept is van de baan. 

DOOR CHARLES LUIJTEN

Het Ouderentoneel, Werkgroep Bonte Avond, het Rijsbergs Toneel en de Sint Bavoschool hebben enige tijd geleden gezamenlijk het verzoek bij het Rabobank Rijsbergen Fonds gedaan om subsidie voor de aanschaf van een aantal draagmicrofoons met toebehoren

Positief

Eenzelfde verzoek werd ook bij het Anjerfonds ingediend. De microfoons zijn nodig om de verstaanbaarheid en de geluidsinstallatie van de uitvoeringen sterk te verbeteren. Op de aanvraag om subsidie is door de fondscommissie en het bestuur van de Rabobank gunstig beschikt. Voorwaarden zijn dat de vier groeperingen constructief met elkaar samenwerken en voor een andere partij die vanuit zijn kernactiviteiten structureel behoefte heeft aan dergelijk apparatuur de mogelijkheid openstaat zich bij de stichting aan te sluiten.

Hoogte bedrag

Het bedrag dat is toegekend voor bedoelde aanschaf bedraagt 10.245 euro ingeval hiervoor geen andere financiers worden gevonden. Voor zover bekend wordt de apparatuur beheerd door het Ouderentoneel van wie het initiatief is uitgegaan. Het gaat om 8 microfoons, 2 losse handmicrofoons, een mengpaneel en een tweetal koffers voor opslag en vervoer.

Dat de door de fondscommissie toebedeelde groeperingen zich blij voelen mag duidelijk zijn. Voornoemde vorm van samenwerking is voor Rijsbergen uniek te noemen.