Hieronder de lijst van de door het Rijsbergs Toneel gespeelde stukken. Klik op de titel voor meer informatie.

Bekijk onze producties als: Posters, Overzicht of kaarten

Onder één dak

Seizoen 1946

Een schrijnend familieconflict in een boerenmilieu, met als hoofdpersonen een hardnekkige oude boer, een van zijn zoons en diens vrouw, die door de koppende vader niet als zodanig erkend wordt, omdat ze uit de stad komt en het huwelijk tegen zijn wil is doorgezet. Zij wonen onder hetzelfde dak, elk in een afzonderlijke woning, maar de vader heeft tegen de schoondochter nog nooit een woord gesproken en haar alleen zijn minachting laten merken door op de grond te spuwen als hij haar ontmoette. Het stuk speelt op de dag, dat de oude moeder begraven wordt en begint met een onverkwikkelijke strijd over het deelnemen van de jongen vrouw aan begrafenis en familieraad. De eigen en aangetrouwde kinderen zullen in deze familiebijeenkomst een beslissing moeten nemen over de vraag, wie de oude man, die hulpbehoevend is, in huis zal nemen, en over ieders bijdrage aan zijn onderhoud. Terwijl de gehate schoondochter niet aanwezig is omdat zij de moeilijkheden niet wil vergroten, spitsen de tegenstellingen zich toe, vooral door de houding van de oudste zoon, die zich evenals zijn rijke vrouw boven de rest verheven gevoelt en achter een vertoon van rechtzinnige Christelijkheid zijn hebzucht en gierigheid nauwelijks kan verbergen. Tenslotte wordt de vader „verloot”,doch als de oudste zoon hem „trekt” en daarover zijn teleurstelling en ontevredenheid te kennen geeft, besluit Wolter, ondanks de afkeer, die de oude man van zijn vrouw heeft, om hem in huis te nemen, teneinde hem de bitterheid van het eten van genadebrood bij de gierigaard te besparen. Het laatste bedrijf brengt de intrede van de koppige boer bij de gesmade dochter en tenslotte het doorbreken van zachtere gevoelens bij de oude man, die het nog moet beleven, dat de oudste, teneinde zijn erfdeel te krijgen, het huis wil laten verkopen. Uit Wolters spaarpot wordt hij, met hartelijke instemming van de verguisde schoonvader, afgekocht.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Piet Luijten
Schrijver Jan Fabricius