Hieronder de lijst van de door het Rijsbergs Toneel gespeelde stukken. Klik op de titel voor meer informatie.

Bekijk onze producties als: Posters, Overzicht of kaarten

In een andere wereld

Seizoen 1960

Een zakenman ziet hoe bedrijf en gezin ten gronde dreigen te gaan. Teneinde raad associeert hij zich met een, door erfenis in goede doen gekomen, oud-bankwerker die met vrouw en zoontje zijn intrek neemt in het deftige huis van de fabrikant. Stelt u zich de botsing voor tussen beide families en de beide nieuwbakken compagnons. Maar dan arriveert de zoon van de bankwerker. Een pientere jongen met Amerikaanse handelsopvattingen, die in no time de zaak op dreef brengt en… het hart verovert van de sjieke dochter.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Onbekend
Schrijver Johan Blaaser

De rebel

Seizoen 1959

Regisseur Onbekend
Schrijver Onbekend

De klokkengieter

Seizoen 1959

In beeldende, gedragen taal is dit drama van de menselijke hoogmoed geschreven, dat verstrengeld is met de strijd tussen de generaties: de jonge, omhoog strevende, die haar aandeel in het leven en de arbeid vraagt en de oudere, die van haar aandeel niets wil prijs geven. Bovendien staat tussen de vertegenwoordigers dier generaties, de meester-klokkengieter Andreas de Koninck en zijn zoon Paul een jonge vrouw, die zij beiden begeren. De klokkengieter, die zijn handwerk in een verheven mystische sfeer ziet en zich zelf daarin als een soort begenadigde, kan er niet toe komen om zijn zoon Paul, die hij nog steeds als een kind beschouwt, zijn rechtmatig aandeel in het werk te geven. Nog nooit heeft hij zelf een klok mogen gieten en als de meester opdracht heeft gekregen om een Maria-klok te gieten voor de kathedraal, smeekt hij tevergeefs om dat werk toe te vertrouwen. De vader begeert zelf de roem, die van een goed gelukt werkstuk afstraalt en hij wil er tevens een goed figuur mee slaan tegenover zijn pleegdochter Maria, die hij als een vrouw begeert. Er staat nu een soort complot in werkplaats om Paul de klok te laten gieten en Maria werkt mee door de meester in een door hem afgedwongen omhelzing vast te houden. Als hij beseft wat er gaande is komt hij in de werkplaats zo ruw tussen beide, dat Paul valt juist met zijn handen in de stroom gloeiend metaal. De klokkengieter is buiten zich zelf van wanhoop en het besef van de duistere drang achter zijn optreden roept het verlangen in hem op om boete te doen. Als Paul uit het ziekenhuis terugkeert met een kunstarm, verlaat de vader voorgoed het huis waarin voor zijn hoogmoed geen plaats meer is.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Onbekend
Schrijver Antoon Coolen

Gaslicht

Seizoen 1958

Bella Manningham wordt door haar man opzettelijk in de waan gebracht dat zij bezig is krankzinnig te worden. Zij weet, dat zij de dingen, die hij haar in de schoenen schuift, niet gedaan heeft, maar ze gaat op de duur twijfelen aan zich zelf, mede omdat haar moeder krankzinnig gestorven is. Nadat hij haar gedreigd heeft met het krankzinnigengesticht gaat hij uit en laat haar in de diepste wanhoop achter. De huishoudster Elizabeth, die haar zeer genegen is, haalt haar over om meneer Roughte te ontvangen, een in de nabijheid wonend gepensioneerd politie-inspekteur die van haar toestand op de hoogte is gekomen door wat het dienstmeisje Nancy in de buurt heeft gekletst. Hij weet Bella?s vertrouwen te winnen en zij vertelt hem, dat er des avonds in huis geheimzinnige dingen gebeuren als Manningham uitgegaan is. Tien minuten na zijn vertrek gaat het gaslicht lager branden en tien minuten voor zijn terugkeer gloeit het weer op. Dit bewijst dat ergens in huis een lamp wordt opgestoken en later weer gedoofd. Zij maakt zelf de gevolgtrekking, dat haar man heimelijk weer in huis kan komen en het ook weer verlaten en brengt dit in verband met geheimzinnige geluiden op de zolderverdieping. Rough bevestigt haar vermoeden, hij heeft zelf gezien, dat Manningham via het dak van een aangrenzend huis, dat hij in huur heeft, in het donker de zolderverdieping van zijn woning bereikt. Daar zoekt hij, aldus Rough, naar de befaamde Burlow-robijnen. De moordenaar van Alice Burlow, die twintig jaar geleden in hetzelfde huis werd vermoord, heeft ze toen niet kunnen vinden. Zijn conclusie is; onder de naam Manningham heeft de moordenaar rustig zijn tijd afgewacht om de robijnen op te sporen. Een onderzoek in Manningham?a bureau bevestigt Rough?s vermoeden. In het laatste bedrijf ontmaskert Rough de gewaande Manningham als de moordenaar en laat hem gevankelijk wegvoeren, nadat Bella hem heeft duidelijk gemaakt dat dit haar bevrijding betekent.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Onbekend
Schrijver Patrick Hamilton

De vluchteling

Seizoen 1956

Regisseur Onbekend
Schrijver C. van der Lingen

De tractor

Seizoen 1956

Regisseur Onbekend
Schrijver F.J. Kemp

De vreemdeling

Seizoen 1955

In het gezin van de dorpsmid Hamers wordt een vreemdeling opgenomen, die het smidsvak verstaat en daar op een avond moe en hongerig is komen binnenvallen met een aanbevelingsbrief, waarin vermeld is, dat hij acht jaren in de gevangenis heeft doorgebracht. De smid, een rechtschapen, maar eigengereide en driftige man, wil hem weg sturen, doch op voorspraak van de vrouw mag blijven. Hij voldoet uitstekend en zijn aanwezigheid maakt de volwassen dochter Agnes, die met de dorpsschoolmeester verloofd is, nog duidelijker dan tevoren al het geval was, bewust, dat zij bij de verloofde niet past. Zij wijst hem af en is zich nadien bewust, dat zij vreemdeling lief heeft. De vader die het afraken van de verloving op zich zelf toejuicht, is niet gelukkig met de gedachte, dat zijn dochter zou trouwen met een ex-gevangene. Dan komt de schoolmeester, die voor zijn geluk vecht, of voor zijn goed recht, zoals hij het zelf uitdrukt, de smid inlichten over het verleden van de vreemdeling, die gestraft is voor het begaan van een moord. De smid heeft daar nooit naar willen vragen en is diep geschokt. Doch nadat hij de schoolmeester om zijn lafheid de deur heeft uitgejaagd, ontzegt hij ook de vreemdeling het huis. Als zijn dochter met de vreemdeling vlucht, schiet hij op hem en raakt hem in een been. Nadat de vreemdeling van de schotwond hersteld is, neemt hij afscheid, omdat de smid niet van zijn standpunt afwijkt, dat zijn dochter niet met een moordenaar kan trouwen. Op dit ogenblik verschijnt de schoolmeester, door de moeder daartoe uitgelokt, om zijn plaats als verloofde weer in te nemen. Wat de moeder vermoedde geschiedt. De Smid maakt hem duidelijk, dat hij honderdmaal liever de moordenaar als schoonzoon heeft dan hem en zegt tegen zijn dochter: haal hem terug. Hij is zich trouwens bewust geworden, dat het weinig gescheeld had, of hij was zelf ook een moordenaar geworden, toen hij op de vreemdeling schoot.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Onbekend
Schrijver Antoon Coolen