Hieronder de lijst van de door het Rijsbergs Toneel gespeelde stukken. Klik op de titel voor meer informatie.

Bekijk onze producties als: Posters, Overzicht of kaarten

Kat in de zak

Seizoen 1987-1988

De rijke meneer Pacarel heeft een dochter die een opera gecomponeerd heeft. Hij wil die laten opvoeren en bedenkt daarvoor een list. Aan zijn vriend Dufalset, die in Bordeaux woont, stuurt hij een telegram om voor hem de tenor te huren die daar triomfen heeft gevierd. Hij weet dat de directie van de opera in Parijs die tenor wil engageren en als meneer Pacarel hem nu privé engageert, zullen ze hem willen overnemen. Hij zal daar dan in toestemmen op voorwaarde dat de opera van zijn dochter wordt opgevoerd. De knecht kondigt aan dat er een meneer uit Bordeaux is aangekomen en de jongeman wordt jubelend ingehaald. Het is evenwel niet de beroemde tenor, maar de zoon van Dufalset die in Parijs rechten wil studeren. Bij dit ene misverstand blijft het niet. Dufalset heeft in de tram de jonge, tweede vrouw van Pacarel ontmoet en is verliefd op haar geworden. Zij had haar portemonnee vergeten en hij heeft de tram voor haar betaald. Wanneer Dufalset aan de familie en aan het bij hen inwonende echtpaar, dokter Consternatie en zijn vrouw, Amandine, wordt voorgesteld, denkt hij dat de dikke Amandine de vrouw van Pacarel en zijn aangebedene de doktersvrouw is. Hij legt een minnebriefje voor haar neer dat bij Amandine belandt. Maar Marthe, de vrouw van Pacarel stopt hem een papiertje in de hand met het tramgeld dat hij voor haar betaald heeft. Dit papiertje is een stuk van een oude brief waaruit Dufalset verkeerde conclusie trekt. Beide dames voelen wel iets voor een nachtelijke rendez-vous. De beide echtgenote denken dat de ander bedrogen wordt en zien het toegeeflijk hoofdschuddend aan. De dochter des huizes is verloofd met een jongen die ze niet uit kan staan en hij mag haar ook niet. Pas aan het slot van het derde bedrijf worden alle knopen ontward en komt iedereen er achter dat men niet te vlug een veronderstelling voor waar moet aan nemen. Karakters: Pacarel, een dikdoenerij, naïef mannetje. Marthe, een kokette vrouw. Dokter Consternation, een goedgelovig mens. Amandine, een malloot Julie, een (voor die tijd) onafhankelijke jongedame. Tiburge, een verliefde huisknecht. Dufalset, een licht ontvlambare jongen. Dienstmeisje, een stukje decor. Des Friques en Dos, een onnozele hals.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Georges Feydeau

De aasgieren

Seizoen 1986-1987

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Norman Robbins

De Lieverdjes

Seizoen 1985-1986

Joan Warwick heeft drie dochters. Diane, de oudste, is bijna 21; Debbie, de tweede is nog op school, maar op het ogenblik is ze thuis omdat een van de leerlingen een besmettelijke ziekte heeft. Paddy, de jongste, zit op een internaat in Zwitserland. Hun vader is voor zijn werk in Singapore en Joan wil voor drie weken naar hem toe. Haar ouders zullen zo lang in haar huis logeren. Het zijn stuk voor stuk lieve, vriendelijke mensen, maar ze hebben wel allemaal een kleine tik van de molen. Opa en oma arriveren en Joan kan vertrekken, echter niet zonder de eerste misverstanden. Al vlug zal blijken dat de “lieverdjes” het rustige leventje van opa en oma danig overhoop weten te halen. Zo is Diane, in het geheim en zonder medeweten van de ouders, getrouwd. Paddy loopt weg van het internaat en komt met een koffer vol gesmokkelde horloges naar huis en ook Debbie zorgt voor de nodige consternatie.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Jack Popplewell

De spaanse vlieg

Seizoen 1984-1985

De drie bedrijven spelen zich af ten huize van Ludwig Klinke, mosterdfabrikant. Zijn echtgenote, Emma, een vrouw met strenge zedelijke principes domineert haar huisgezin naar haar normen. Haar man, Ludwig, is dan ook de ware pantoffelheld die steeds bij allerhande moeilijkheden de kastanjes uit het vuur moet halen. Hij wordt echter geconfronteerd met een “zeer lastig zaakje” dat nog voortspruit uit de jaren voor zijn huwelijk. Hij doet alle moeite dit voor zijn vrouw verborgen te houden. Alles dreigt telkens uit de hand te lopen en de meest gekke misverstanden stapelen zich op. Telkens wanneer hij denkt een oplossing gevonden te hebben duiken er andere moeilijkheden op….

‘De Spaanse vlieg’ is een klassieker onder de Duitse kluchten. Is ontelbare malen opgevoerd en kwam diverse malen op de tv.

– Bron: ToneelCentrale

Regisseur Sybrand Boomsma
Schrijver Arnold en Bach

Moord in de pastorie

Seizoen 1983-1984

Als er iemand impopulair is in het dorp is het wel kolonel Protheroe. Als ze hem dood zouden kunnen kijken, deden ze het gegarandeerd. En de kolonel legt het loodje. Iedereen heeft wel een motief. Bovenaan de lijst van de verdachten staan in ieder geval zijn vrouw Anne en haar minnaar Lawrence. Om Anne te beschermen legt Lawrence een verklaring af waarin hij bekent de moord te hebben gepleegd. Valse telefoontjes en een anonieme brief maken de zaak ineens ingewikkeld en spannend. Natuurlijk kijkt Mrs. Marple door alles en iedereen heen. Met haar kennis van de kleine menselijke geheimen is zij in staat op weergaloze wijze de juiste oplossing te vinden.

– Bron: ToneelCentrale

Regisseur Sybrand Boomsma
Originele titel The Murder at the Vicarage
Schrijver Agatha Christie

Dag mevrouw Puffin

Seizoen 1982-1983

De familie Daalhoven, bestaande uit de ouders Liesbeth en Henri en hun kinderen Jacqueline, Paula en Nico, is druk bezig met de voorbereidingen voor het huwelijk van Jacqueline (Jacky) met Victor Petersen, de zoon van een zakenrelatie van Henri; beide zaken zullen een fusie aangaan na het huwelijk. Een onbekende vrouw, mevrouw Puffin, doet haar intrede. Ze vertelt dat ze in een droom heeft gezien dat Jacky niet zal trouwen met Victor, maar plotseling op een ander verliefd zal worden. Natuurlijk wordt mevrouw Puffin aanvankelijk niet geloofd door de van Daalhovens, maar ze bewijst. haar helderziendheid door verschillende huiselijke gebeurtenissen aan te kondigen, die dan ook inderdaad plaats hebben. Henry is bang dat er iets mis zal gaan met de fusie als de Petersens dit rare verhaal te horen krijgen. Jacky raakt steeds meer geïnteresseerd in mevrouw Puffin. Liesbeth staat op het punt hysterisch te worden. Victor en zijn vader Stefan komen op bezoek; mevrouw Puffin wordt zolang in de studeerkamer geduwd. De van Daalhovens voelen zich niet erg op hun gemak, temeer daar Jacky iets wil gaan zeggen, wat ze’ haar beletten. Wanneer mevrouw Puffin zich bij de anderen voegt, vertelt Jacky tenslotte wat er aan de hand is. Roger Vincent, een zakenrelatie van Stefan, komt binnen mevrouw Puffin schrikt: dit is de man waar Jacky mee zal trouwen. Aan het begin van het laatste bedrijf staan Jacky en Roger in een omhelzing, het was liefde op het eerste gezicht, maar ze durven het niet te vertellen aan Victor. Tenslotte loopt alles goed af: Jacky en Roger worden een paar, evenals Victor en Paula en de fusie gaat door. Karakters: Liesbeth van Daalhoven, 50 jaar, drukdoenerig type. Jacqueline, 23 jaar en Paula,20 jaar, haar dochters,. Jacqueline is knap, Paula ziet er lief uit, maar niet uitgesproken knap. Nico, 19 jaar, zoon van Liesbeth en Henri, leuke jongen, hangt de pias uit. Annie, dienstmeisje. Amalia Puffin, 45 jaar, een volksvrouw, praat niet bepaald vlekkeloos Nederlands. Henri van Daalhoven, 50 jaar, joviale zakenman. Stefan Petersen, 50 jaar, op en top zakenman, doet zich aristocratisch voor. Victor Petersen, 23 jaar, verlegen en vriendelijk. Roger Vincent, knappe jonge man, 25 jaar.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Sybrand Boomsma
Schrijver Arthur Lovegrove

Rozeke van Hazeldonk

Seizoen 1981-1982

Dit unieke stuk werd gespeeld bij het 80-jarig bestaan van de toneelvereniging Geestesbeschaving te Rijsbergen.

Het stuk brengt je terug naar de tijd waarin de vereniging werd opgericht (1902). Men proeft de sfeer en leefwijze uit die dagen, waarin romantiek hoogtij viert.

Regisseur Sybrand Boomsma
Originele titel Rozeke van Hazeldonk
Schrijver Albert Delahaye

Welterusten

Seizoen 1979-1980

Mevr. Hapgood, die haar kinderen met moeite en pijn hun eigen leven heeft laten leven, koestert niettemin een groot verlangen om ze weer allemaal onder haar vleugels te hebben. Maar het kleine landhuisje, waarin zij juist zijn getrokken, biedt tot grote voldoening van meneer Hapgood voor hen geen plaats, te meer, omdat de jongste zoon Ted met vrouw en baby bij hen inwoont. Doch als zij zich nauwelijks geïnstalleerd hebben wordt het moederlijk verlangen op overrompelende wijze vervuld doordat achtereenvolgens al de kinderen onverwacht en ongevraagd komen logeren. De jongste dochter komt uit Zuid-Afrika binnenvallen met haar man die een zaak in Londen heeft overgenomen. Uit hetzelfde werelddeel duikt ook onverwachts de oudste zoon op, die ongevraagd een vriend heeft meegebracht.
En tenslotte verschijnt de oudste dochter, die van haar man is weggelopen, maar later door deze gevolgd wordt. Ten overvloede heeft Ted als verjaardagscadeau voor zijn vrouw nog een hond meegebracht, zodat het kleine huisje tot uitpuilens toe vol is, hetgeen de voldoening van mama in het minste niet kan temperen. Het slachtoffer is Hapgood, die uit de echtelijke slaapkamer verdreven wordt om met alle mannen samen te bivakkeren in de tot slaapkamer geïmproviseerde woonkamer, waar zijn bed gespreid is in een donkere kast. Dit brengt een reeks van ingewikkelde situaties mede, waarin de vrouwen, die af en toe komen opduiken, een vruchtbaar aandeel hebben. De conflicten, die uit dit alles ontstaan, en het echtelijk conflict van de oudste dochter worden allemaal bijgelegd en als het huis eindelijk van de invasie verlost is, blijkt ook de onder de plagen bijna verpletterde Hapgood met alles verzoend als hij een televisietoestel bewondert: geschenk van de dankbare kinderen.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Sybrand Boomsma
Schrijver A.P. Dearsley

En zo begon het…

Seizoen 1978-1979

Penelope, de vrouw van de Engelse dorpsdominee Lionel Toop, is toneelspeelster geweest. Haar vrije manieren geven aanstoot en de oude vrijster juffrouw Skillon, die zelf met Toop had willen trouwen, komt zich ernstig over haar beklagen. Maar Lionel heeft nauwelijks tijd om Penelope het verkeerde van haar gedrag onder het oog te brengen, omdat hij onverwacht het kerkkoor moet begeleiden op een concert in een ander dorp. Als hij weg is komt Clive Winton, een vroegere collega van Penelope, nu korporaal in een kamp voor Duitse krijgsgevangenen, op bezoek. Na hun onstuimige begroeting, waarvan juffrouw Skillon de toevallige getuige is, besluiten zij in een naburig stadje het toneelstuk te gaan zien, waarin zij samen succes hebben gehad. Maar Clive mag daar niet in uniform komen en Penelope haalt hem over om een pak van Lionel aan te trekken. De aaneenschakeling van verwarringen, welke hieruit resulteert, begint als zij samen een scène uit hun successtuk herhalen, waarin zij hem uitscheldt en slaat. Juffrouw Skillon, de eeuwige stille getuige, trekt daaruit de conclusie, dat Toop en zijn vrouw slaande ruzie hebben. De onverwachte komst van oom, die wil logeren, vergroot de verwarring, die haar hoogtepunt bereikt als ?s avonds allen thuis komen en een uit het kamp ontvluchte Duitser de pastorie onveilig maakt. Hij steekt zich in de kledij van Toop en als een sergeant verschijnt, die hem moet opsporen, probeert hij, naast Penelope, die hij heimelijk met een pistool in bedwang houdt, zich voor Lionel uit te geven. Een diepe hangkast bergt om beurten de elkaar vertwijfeld achterna hollende leden van het gezelschap. Lionel en juffrouw Skillon komen er samen in te land en worden in elkaars armen slapende gevonden. Een extra verwikkeling veroorzaakt de verdwijning van clive?s uniform, maar dit raadsel wordt evenzeer opgelost als de andere problemen en de ontsnapte gevangene wordt natuurlijk gepakt, zodat Toop en Penelope eindelijk de kans krijgen om op adem te komen.

– Bron: ToneelCentrale

Regisseur Sybrand Boomsma
Originele titel See how they run
Schrijver Philip King