Hieronder de lijst van de door het Rijsbergs Toneel gespeelde stukken. Klik op de titel voor meer informatie.

Bekijk onze producties als: Posters, Overzicht of kaarten

Bed-Kwartet

Seizoen 1993-1994

Het stuk speelt afwisselend in drie slaapkamers die in één dekor gevat zijn. We zijn getuige van het wel en wee van vier echtparen, waarvan één ouder (Ernest en Delia); verder hun zoon Trevor met zijn vrouw Susannah. Trevor’s ouders hadden liever gezien dat hij met Jane getrouwd was, die nu Nick als echtgenoot heeft. Het gaat niet best tussen Trevor en Susannah. Dan is er verder het jonge stel Kate en Malcolm, dol op elkaar en op grappenmakerij. De handeling speelt zich af op één avond. We zien hoe Delia en Ernest zich gereed maken om hun huwelijksverjaardag te gaan vieren. Malcolm en Kate geven een house-warming party, waar Jane alleen naar toegaat, omdat Nick met spit in bed ligt. Maar de problemen van Trevor en Susannah, waarmee de anderen geconfronteerd worden, zorgen voor onrust en paniek en een mislukt feest…..

Regisseur Marij Donkers
Schrijver Alan Ayckbourn

Lucy’s baby

Seizoen 1992-1993

Korte inhoud:

Te midden van een grote hoeveelheid rommel woont en leeft Lucy Kronkie. Ze heeft kind noch kraai, maar af en toe komt een vriendin van haar langs, Rosie.

Lucy heeft zo haar eigen ideeën over het reilen en zeilen van de wereld en deze spuit ze af en toe aan het publiek. Wanneer een stel landlopers haar voor­spiegelt dat ze familie van haar zijn, neemt ze hen dolblij in huis. Een van hen, Verna, doet of ze in verwachting is en ze belooft Lucy om de baby naar haar te zullen noemen, tot grote vreugde van Lucy.

Tenslotte komt Lucy erachter dat ze is beetgenomen en dat van haar goed­heid misbruik is gemaakt. En dat laat ze niet op zich zitten…

 

Regisseur Kees Vogels
Originele titel Opal's baby
Schrijver John Patrick

Het aanrechtkastje

Seizoen 1992

Met deze voorstelling werd de cultuurprijs van de gemeente Rijsbergen gewonnen.

Regisseur Mieky Steenbergen
Originele titel Het aanrechtkastje
Schrijver Peter Dictus

Knecht van twee meesters

Seizoen 1991-1992

Beatrice Rasponi uit Turijn komt verkleed als haar broer Federigo naar Venetië om haar minnaar Florindo Acetusi te vinden, die gevlucht is na in een duel Frederigo te hebben gedood. Ook wil Beatrice een schuld innen die de Ventiaanse koopman Pantalome nog aan haar broer had. Beatrice neemt haar intrek in de herberg waar ook Florindo verblijft, maar ze ontmoeten elkaar nog niet. Truffaldino Batocchio verhuurt zich als knecht aan hen beiden, zonder dat ze dit van elkaar weten. Clarice, dochter van Pantalone, was als bruid toegezegd aan Frederigo Rasponi, maar ze is inmiddels verloofd met Silvio, zoon van Dottore Lombardi, nadat het bericht was gekomen dat Frederigo gedood was. Nu Frederigo (die in werkelijkheid Beatrice is) tóch opduikt, ontstaan er moeilijkheden: twee bruidegommen voor een bruid. Truffaldino”s dubbele knechtenrol levert allerlei komische scènes op, met als toppunt het tegelijkertijd aan tafel bedienen van de twee meesters, die zich in verschillende kamers bevinden. Truffaldino’s dubbele knechtenrol levert allerlei komische scènes op, met als toppunt het tegelijkertijd aan tafel bedienen van de twee meesters, die zich in verschillende kamers bevinden. Truffaldino verwisselt eigendommen uit de koffers van zijn twee meesters, die zij als toebehorend aan elkaar herkennen. Om zich hieruit te redden vertelt Truffaldino aan allebei dat de eigenaar dood is. Florindo en Beatrice, allebei denkend dat de ander dood is en diep bedroefd, staan klaar om zich met een degen te doorsteken, maar zien dan elkaar, levend en wel en vallen elkaar in de armen. Silvio kan nu met zijn Clarice trouwen en Trufaldino, die vergiffenis krijgt van zijn twee meesters, trouwt met Clarina’s kamenier Smeraldina op wie hij verliefd is geworden. Karakters: Silvio Lombardi, Pantalone di Bisognosi.Venetiaans koopman. Clarice: zijn dochter Dottore Lombardi: vader van Silvio Smeraldina: kamenier van Clarice Brighella, herbergier. Trufaldino Batocchio: de knecht van twee meesters. Beatrice Rasponi: dame uit Turijn. Florindo Aretusi: edelman uit Turijn. Voorts: twee dragers en twee bedienden, deze rollen kunnen gedubbeld worden. Techniek: Het stuk speelt zich af in Venetië, in het .huis van Pantalone en in en voor de herberg. Er kan in 18e eeuws kostuums of in moderne kleding. Opmerkingen: Carlo Goldoni (1707-1793), de bekende Italiaanse toneelschrijver, heeft ‘De knecht van twee meesters’ in 1745 geschreven. In die tijd was de Comedia dell’ arte (kenmerk: geïmproviseerde scènes en monologen) aan het vervagen. Goldoni begon geheel uitgeschreven stukken te produceren, waarin hij het 18e eeuwse Italië duidelijk beschreef, zowel het leven van de Aristocraten als dat van de lagere standen. ‘De knecht’ valt nog onder Goldoni’s vroege stukken waarin hij de beste karakters uit de Commedia dell’ arte gebruikt (o.a. Pantalone). De plot neemt nog een belangrijker plaats in dan de karakters. Een uitstekend blijspel, waarvoor men over ervaren regisseur en spelers de beschikking moet hebben. Vooral de rol van Truffaldino vereist een ervaren speler die veel fantasie en behendigheid bezit, een heerlijke rol om te spelen.

Regisseur Kees Vogels
Originele titel Il servo di due padroni
Schrijver Carlo Goldoni

De logee

Seizoen 1990-1991

Het spannende verhaal verklappen zou jammer zijn. Heel summier komt het hierop neer: Mike, de negenjarige zoon van het filmspelersechtpaar Drury, is ontvoerd. Robert en Stella willen boven alles hun zoon veilig terughebben en gaan op de eisen van de ontvoerders in. De inspecteur en brigadier van politie blijken niet te zijn voor wie ze zich uitgeven, Robert heeft een dubbelganger; wat is precies de rol die de journaliste Vivien speelt; wie is de logee en zo zijn er nog meer verwikkelingen; bovendien er worden twee moorden gepleegd. Natuurlijk overwint tenslotte het recht.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Kees Vogels
Originele titel The houseguest
Schrijver Francis Durbridge

Ik wil Mjoessof spreken

Seizoen 1989-1990

Kameraad Zaitsjef, ambtenaar bij het Staats Inkoopbureau, heeft op een zondag dringend de handtekening nodig van kameraad Mjoessof. Het gaat om een handtekening op een bon voor de levering van verf voor een crêche. Mjoessof bevindt zich in het rusthuis “De Zonnebloemen” voor een rustdag en mag van de dame van de huishouding niet gestoord worden. Daar stoort Zaitsjef zich echter niet aan. Hij moet en zal Mjoessof vinden. In het rusthuis wordt men nogal geïmponeerd door beroemdheden en nadat Zaitsjef het een en ander heeft opgevangen over personen en namen, komt hij opnieuw op en geeft zich uit voor de man van Klawa Ieknjatjoek, een beroemde landbouwstudente, die onlangs een gouden medaille tractorbesturen heeft gewonnen. Ze komt naar het rusthuis om haar man terug te zien, die de dag na hun huwelijk al weg moest naar de noordpool, voor 18 maanden, als machinist bij de Koopvaardij. Ze hebben in “De Zonnebloemen” afgesproken, maar voor ze elkaar in de armen kunnen sluiten speelt zich een hele reeks komische verwisselingen af, tot natuurlijk alles en iedereen op z’n pootjes terecht komt. Karakters: Tsoera, dame van de huishouding. Zaitsjef, man van middelbare leeftijd, goedig, maar toch ook koppig als hij ergens zijn zinnen op gezet heeft. Hij is ambtenaar bij het Staats Inkoopbureau. Draagt overschoenen en een jas. Mjoessof, hoge ambtenaar. Heeft een hoge dunk van zichzelf. Doetkina, de vrouw van professor Doetkin. Charmante vrouw, bezit een romantisch temperament dat geen grenzen kent. Ze probeert niet grappig te zijn, ze is het. Wera Karpowna, directrice van het rusthuis. Sust alle opwinding. Klawa Ieknjatjoek, jonge vrouw. Treedt gedecideerd op. Een toonbeeld van gezondheid en jeugd. Ze is studente in de landbouw. Kirilow, vrouwelijke dokter in het rusthuis. Jong, knap en charmant. Stelt snel en koel diagnoses. Kostja Kaloesjien, sympathieke jonge man van tegen de 30, gebruind gelaat, een zeeman. Hij is getrouwd met Klawa. Professor Doetkien, aardige man, nogal opgewonden. Rosa Jeremejevna, de vrouw van Zaitsjef en moeder van hun drie kinderen, in de 40. Portier – deze rol kan ook door een vrouw worden gespeeld. Opmerkingen: Een russisch stuk zoals we er niet veel onder ogen krijgen: een kluchtig blijspel met een mild-satirische toon. Een heerlijk speelstuk, dat iedereen – spelers en publiek – aangenaam zal bezig houden.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Valentin Katajef

Dwaasheid heeft haar eigen recht

Seizoen 1988-1989

Mevr. Savage heeft veel geld geërfd na het overlijden van haar man. Ze wil het goed besteden voordat haar hebberige stiefkinderen er grip op krijgen. De stiefkinderen zorgen dat ze naar een psychiatrische inrichting gaat om tot bezinning te komen. In de inrichting hebben de mensen, ogenschijnlijk, een rustig bestaan. Hoe anders is de harde buitenwereld. Maar mevr. Savage is vastbesloten om een fonds op te richten om dromen uit te laten komen voor mensen die dit nodig hebben. In de inrichting ontmoet ze vele personen die zich niet kunnen aanpassen in de maatschappij. Mensen die zij de hulp kan geven die ze nodig hebben. Haar nieuwe vrienden zijn geïnteresseerd in haar en in haar geld, dus ze wil graag blijven, maar de dokter vertelt haar dat daar geen reden voor is. De stiefkinderen proberen haar te dwarsbomen maar met behulp van haar vrienden weet mevr. Savage van hen af te komen. Een hartverwarmende komedie waarbij vriendelijkheid en menslievendheid overwint.

Regisseur Kees Vogels
Originele titel The curious Savage
Schrijver John Patrick

Kat in de zak

Seizoen 1987-1988

De rijke meneer Pacarel heeft een dochter die een opera gecomponeerd heeft. Hij wil die laten opvoeren en bedenkt daarvoor een list. Aan zijn vriend Dufalset, die in Bordeaux woont, stuurt hij een telegram om voor hem de tenor te huren die daar triomfen heeft gevierd. Hij weet dat de directie van de opera in Parijs die tenor wil engageren en als meneer Pacarel hem nu privé engageert, zullen ze hem willen overnemen. Hij zal daar dan in toestemmen op voorwaarde dat de opera van zijn dochter wordt opgevoerd. De knecht kondigt aan dat er een meneer uit Bordeaux is aangekomen en de jongeman wordt jubelend ingehaald. Het is evenwel niet de beroemde tenor, maar de zoon van Dufalset die in Parijs rechten wil studeren. Bij dit ene misverstand blijft het niet. Dufalset heeft in de tram de jonge, tweede vrouw van Pacarel ontmoet en is verliefd op haar geworden. Zij had haar portemonnee vergeten en hij heeft de tram voor haar betaald. Wanneer Dufalset aan de familie en aan het bij hen inwonende echtpaar, dokter Consternatie en zijn vrouw, Amandine, wordt voorgesteld, denkt hij dat de dikke Amandine de vrouw van Pacarel en zijn aangebedene de doktersvrouw is. Hij legt een minnebriefje voor haar neer dat bij Amandine belandt. Maar Marthe, de vrouw van Pacarel stopt hem een papiertje in de hand met het tramgeld dat hij voor haar betaald heeft. Dit papiertje is een stuk van een oude brief waaruit Dufalset verkeerde conclusie trekt. Beide dames voelen wel iets voor een nachtelijke rendez-vous. De beide echtgenote denken dat de ander bedrogen wordt en zien het toegeeflijk hoofdschuddend aan. De dochter des huizes is verloofd met een jongen die ze niet uit kan staan en hij mag haar ook niet. Pas aan het slot van het derde bedrijf worden alle knopen ontward en komt iedereen er achter dat men niet te vlug een veronderstelling voor waar moet aan nemen. Karakters: Pacarel, een dikdoenerij, naïef mannetje. Marthe, een kokette vrouw. Dokter Consternation, een goedgelovig mens. Amandine, een malloot Julie, een (voor die tijd) onafhankelijke jongedame. Tiburge, een verliefde huisknecht. Dufalset, een licht ontvlambare jongen. Dienstmeisje, een stukje decor. Des Friques en Dos, een onnozele hals.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Georges Feydeau

De aasgieren

Seizoen 1986-1987

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Norman Robbins

De Lieverdjes

Seizoen 1985-1986

Joan Warwick heeft drie dochters. Diane, de oudste, is bijna 21; Debbie, de tweede is nog op school, maar op het ogenblik is ze thuis omdat een van de leerlingen een besmettelijke ziekte heeft. Paddy, de jongste, zit op een internaat in Zwitserland. Hun vader is voor zijn werk in Singapore en Joan wil voor drie weken naar hem toe. Haar ouders zullen zo lang in haar huis logeren. Het zijn stuk voor stuk lieve, vriendelijke mensen, maar ze hebben wel allemaal een kleine tik van de molen. Opa en oma arriveren en Joan kan vertrekken, echter niet zonder de eerste misverstanden. Al vlug zal blijken dat de “lieverdjes” het rustige leventje van opa en oma danig overhoop weten te halen. Zo is Diane, in het geheim en zonder medeweten van de ouders, getrouwd. Paddy loopt weg van het internaat en komt met een koffer vol gesmokkelde horloges naar huis en ook Debbie zorgt voor de nodige consternatie.

– Bron: Toneelcentrale.nl

Regisseur Kees Vogels
Schrijver Jack Popplewell