De heer Frans Matthijssen ontvangt Welzijnspenning

-

Dhr. Frans Matthijssen met echtgenote en burgemeester Poppe-de Looff.
(Foto: Erwin Martens)

De heer Frans Matthijssen uit Rijsbergen ontving zondag 22 maart 2015 uit handen van burgemeester Poppe-de Looff de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in Koutershof tijdens een diner van het Rijsbergs Toneel, na afloop van de uitvoering van het stuk ‘Perron Geluk’.

Speech burgemeester Poppe-de Looff

Dames en heren,

Ik gaf al aan dat ik vanavond twee mensen kom verrassen. Als tweede zou ik graag de heer Frans Matthijssen vragen naar voren te komen.

Meneer Matthijssen, u bent lid van het Rijsbergs Toneel vanaf 1971 en verantwoordelijk voor de decorbouw. U wordt door uw medeleden omschreven als iemand die meedenkt met de regisseur, professionele decors bouwt, iemand die nooit verzaakt bij de uitvoering van zijn taken en altijd aanwezig is bij repetities. Problemen bestaan niet voor u en u heeft door de jaren heen al veel lof geoogst van bezoekers, voor uw bijdrage aan de voorstellingen.

Naast het Rijsbergs Toneel heeft u nog een grote passie: Carnaval! Al meer dan veertig jaar viert u dit feest in het Aopelaand. Vroeger bouwde u wagens voor ‘Dorp Zuid’ en nog steeds loopt u individueel mee in de optocht.

Dames en heren, u weet vast allemaal dat tijdens de Carnavalsperiode, de Van Oosterhoutstraat omgetoverd wordt tot de ‘Konijnenstraat’. De straat staat dan vol met schitterende figuren, die grotendeels door meneer Matthijssen zijn gemaakt. Jong en oud geniet ervan.

Ook bent u nauw betrokken bij de bouw van de Rijsbergse wagen tijdens het Bloemencorso. Zodra de bouw van start gaat, bent u bijna dagelijks op de bouwplaats te vinden. Bij alles wat u doet, zet u zich voor de volle honderd procent in.

Als laatste wil ik noemen dat u gedurende veertig jaar bestuurslid geweest bent van de afdeling Rijsbergen, en later Zundert/Rijsbergen, van FNV Bouw.

Meneer Matthijssen, ook uw jarenlange belangeloze inzet getuigt van een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten voor het dorp Rijsbergen, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert besloten u de Welzijnspenning van de gemeente Zundert toe te kennen. Hiervoor ontvangt u een bronzen penning met het opschrift: ‘Toegewijd aan de Zundertse gemeenschap’.

Van harte gefeliciteerd!

Bron: Gemeente Zundert (22 maart)Mevrouw Emma de Leeuw ontvangt Welzijnspenning

-

Mevr. Emma de Leeuw met echtgenoot en burgemeester Poppe-de Looff.
(Foto: Erwin Martens)

Mevrouw Emma de Leeuw uit Rijsbergen ontving zondag 22 maart 2015 uit handen van burgemeester Poppe-de Looff de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in Koutershof tijdens een diner van het Rijsbergs Toneel, na afloop van de uitvoering van het stuk ‘Perron Geluk’.

Speech burgemeester Poppe-de Looff

Dames en heren,

Het Rijsbergs Toneel heeft vanavond voor de derde keer de voorstelling ‘Perron Geluk’ gespeeld. Het publiek heeft ervan genoten en u, als spelers, decorbouwers en andere betrokkenen, ongetwijfeld ook. Ik heb zelf niet kunnen kijken, omdat ik vandaag pas ben teruggekomen van een buitenlandse reis.

Ik ben hier om een bijzondere reden: twee mensen hier aanwezig mag ik verrassen met een Gemeentelijke Onderscheiding: de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. Als eerste is dat mevrouw Emma de Leeuw. Zou u naar voren willen komen?

Mevrouw De Leeuw, u bent lid van het Rijsbergs Toneel sinds 1955, dat is al zestig jaar! De leden van deze vereniging noemen u ‘de steunpilaar’ van het Rijsbergs Toneel. U heeft minstens aan zestig voorstellingen meegedaan en daarbij geen repetitie gemist. Vanaf de start van elk repetitieproces kende u uw teksten steevast uit uw hoofd.

In de eerste tien jaar na de oorlog kwam het culturele leven in Rijsbergen weer tot bloei, onder meer met de Rijsbergse Revue en met het kerkspel ‘Pacha, brood en wijn’. U speelde de hoofdrol en was nauw betrokken bij deze evenementen.

Gedurende de jaren zestig verzorgde u in de parochiekerk de bloemversiering rond het altaar, om luister te geven aan de vieringen die toen nog door velen werden bezocht.

In 1964 was u nauw betrokken bij de oprichting van het Dameskoor, dat de zang verzorgde bij de kerkdiensten op zaterdagavond en bij talrijke huwelijksvieringen. 22 jaar was u voorzitter van dit koor en zorgde u onder meer voor de werving van dirigenten en voor de productie van de vele programmaboekjes.

In 2005 is het Dameskoor gefuseerd met het Heren- en Jeugdkoor. U bent tenor in het Gemengde koor Voluntate dat optreedt tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bij uitvaartdiensten. Met uw muzikale kwaliteiten bent u velen tot steun.

Uw jarenlange belangeloze inzet getuigt van een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten voor het dorp Rijsbergen, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert besloten u de Welzijnspenning van de gemeente Zundert toe te kennen. Hiervoor ontvangt u een bronzen penning met het opschrift: ‘Toegewijd aan de Zundertse gemeenschap’.

Aan mij de eer u deze Gemeentelijke Onderscheiding uit te reiken. Van harte gefeliciteerd!

Bron: Gemeente Zundert (22 maart)Perrongeluk door Eddy Haers (recensie)

-

DOOR STEVEN VAN BEEK

Dat was een verrassend telefoontje, eind september van het vorig jaar. Regisseur Eddy Haers van het Rijsbergs Toneel benaderde me met de vraag of hij een paar Perrongelukjes mocht gebruiken voor een toneelstuk. Hij ging Het Perron van Fraukje Annema bewerken. Hij wilde dit stuk moderniseren en meer vertalen naar de huidige tijd. Daar kon hij mijn Perrongelukjes goed bij gebruiken. Uiteraard gaf ik toestemming; het is natuurlijk een grote eer als een theatergezelschap gebruik wil maken van deze teksten. Deze eer werd groter en groter: mijn naam prijkt op een poster en er verschenen artikelen op BredaVandaag en in BN De Stem. Ook aan media-aandacht dus weinig gebrek.

In het artikel van BN De Stem stond al dat er gebruik was gemaakt van zes Perrongelukjes. Het temde mijn persoonlijke verwachtingen al enigszins: Perron Geluk zou niet leunen op mijn verhalen, ze zouden slechts enkele leuke details vormen. Wellicht was mijn naamsvermelding zelfs iets teveel eer, bedacht ik me. “Maar door jouw naam alsnog te gebruiken, kregen we juist die media-aandacht”, vertelde Eddy Haers me op de dag van de première. Dat maakt het een mooie win-win-situatie. Toch keek ik reikhalzend uit naar het stuk. Mijn contacten met het Rijsbergs Toneel waren warm en prettig en mijn nieuwsgierigheid naar het stuk werd groter en groter.

Poster van Perron Geluk, blijft tof.Op vrijdag 20 maart was de première. Het stuk draait om twee kioskhouders op een station, die in een hevige concurrentiestrijd gewikkeld zijn. Tot overmaat van ramp hebben de kinderen van de twee ook nog een relatie met elkaar. Deze concurrentiestrijd wordt gadegeslagen door toiletjuffrouw Marijke. Deze rol wordt met verve vervuld door de 78-jarige Emma de Leeuw, die afscheid zal nemen van het Rijsbergs Toneel na dit weekend. Ze heeft dan 60 jaar bij het theatergezelschap gespeeld. De Leeuw ontpopt zich in Perron Geluk tot het hilarische middelpunt. Ze dreigt deze vrijdagavond een paar keer haar tekst kwijt te raken, maar lost dat keer op keer uitstekend op. Het zal ervaring zijn, het zal gevoel voor humor zijn, maar de paar haperingen zijn ergens juist ook wel weer leuk. ‘Marijke’ is een heerlijke roddeltante, die weinig kwaad wil maar wel voorstander is van eerlijkheid.

Interview voor de DVD van Perron Geluk, samen met regisseur Eddy Haers.De kioskhouders zijn Ati (Sandra Koenraads) en Erika (Brigitte van der Pas). Erika heeft al jarenlang een bloemenkraampje op het station en was van plan om ook een soort kiosk te openen. Ati kreeg de ruimte echter toegewezen door de gemeente en die toewijzing is niet geheel netjes gegaan. Erika is daar nog altijd ziedend over en de twee bekvechten de gehele voorstelling. Dat Ati’s zoon Jelmer (Mitchell Klijs) en Erika’s dochter Jenny (Amber van Overveld) intussen stiekem toch doorgaan met hun relatie, terwijl de twee kemphanen dat strikt verboden hebben, is alleen maar olie op het vuur.

Reclame voor aanvang van de voorstelling voor m'n blog. Dat vind ik dus gewoon vet.Regisseur Eddy Haers heeft een erg leuke sfeer weten neer te zetten. Het publiek wordt binnengelaten door een NS-conductrice en op het podium staat een incheckpaaltje om met de trein mee te mogen. Regelmatig wordt een reisbericht omgeroepen, waarna bij reizigers enige paniek uitbreekt. Ati’s kiosk heeft speels gebruik gemaakt van het echte Kiosk-logo, maar daar staat nu Perrongeluk in plaats van Kiosk. De leuke figuranten laten de drukte op een station zien en af en toe komt er natuurlijk een klant bij de bloemenzaak van Erika, of de kiosk van Ati. Ook wordt het toilet van Marijke regelmatig bezocht, wat een fijne vaart aan de voorstelling geeft. In de interacties tussen de klanten en de hoofdrolspelers worden af en toe de Perrongelukjes van Steven van Beek gebruikt, maar ook grappige interacties die speciaal voor dit stuk geschreven zijn. Dat zal het publiek niet doorgehad hebben, want ook deze interacties zijn geloofwaardig en zouden ook echt bij de Kiosk op station Breda gebeurd kunnen zijn.

Foto van toiletjuffrouw Marijke. Geweldige rol. Foto van het Rijsbergs Toneel zelf.Dat het Rijsbergs Toneel met Perron Geluk een prima voorstelling aflevert, moge duidelijk zijn. Dat is vooral te danken aan de figuranten, die de meest vreemde capriolen uithalen. De reizigers worden in Perron Geluk op bijzonder leuke wijze gepersifleerd.

Bron: Uitgeverij Stofje (22 maart 2015)Publiek Rijsbergs Toneel komt uitstekend aan haar trekken

-

RIJSBERGEN – Dit weekend stond Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1902 met drie van haar voorstellingen ‘PerronGeluk’ voor het voetlicht in gemeenschapshuis Koutershof.

Een zeer luchtig blijspel, waarin alles voorkomt wat je op een treinperron tegen kunt komen. Het publiek dat de uitvoering bezocht zwaaide het Rijsbergse toneelgezelschap de loftrompet toe vanwege het vertoonde spel en verder voor alles wat daar omheen draaide. De volledige crew kreeg na afloop telkens een staande ovatie. Gespeeld werd voor de zevende keer onder regie van Roosendaler Eddy Haers. FOTO CHARLES LUIJTEN

Bron: De Zundertse Bode (zaterdag 22 maart 2015)Rijsbergs Toneel brengt PerronGeluk

-

RIJSBERGEN – Het Rijsbergs Toneel speelt dit jaar ‘PerronGeluk’. Het stuk gaat over twee kioskhouders die een onderlinge concurrentiestrijd voeren op een perron van een willekeurig station.

Ze zitten niet alleen zakelijk elkaar dwars, hun kinderen hebben ook een relatie en dat is al helemaal “not done”. Alles wordt in het werk gesteld om elkaar dwars te zitten, maar ook om de verkering van de jongelui onmogelijk te maken. Door het hele toneel stuk komen korte scènes voor met de Perrongelukjes van Steven van Beek. Kom kijken hoe de strijd zich ontvouwt.

PerronGeluk is bewerkt en geregisseerd door Eddy Haers. Het is gebaseerd op ‘Het Perron’ van Fraukje Annema en de ‘Perrongelukjes’ van Steven van Beek.

Het Rijsbergs Toneel speelt deze voorstelling op 20, 21 en 22 maart in ontmoetingscentrum De Koutershof in Rijsbergen. De voorstellingen beginnen op 20 en 21 maart om 20.00 uur. Op zondag 22 maart is de aanvangstijd 14.00 uur. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via onze website www.rijsbergstoneel.nl of via het secretariaat (Claudia van Veltom: 076-5963616).

Rijsbergs Toneel

Het Rijsbergs Toneel is een toneelvereniging uit het dorp Rijsbergen. Al sinds 1902 brengt deze toneelvereniging toneelstukken op de planken. Jaarlijks brengen wij een toneelstuk op de planken van de ‘Koutershof’ in Rijsbergen. Elke donderdagavond (en de laatste weken ook op woensdagavond) wordt er gerepeteerd. Meer informatie: www.rijsbergstoneel.nl

Bron: De Zundertse Bode (zaterdag 14 maart 2015)Emma de Leeuw al 60 jaar bij Rijsbergs Toneel

-

RIJSBERGEN – Het Rijsbergs Toneel heeft in Emma de Leeuw eerdaags een diamanten jubilaris. Een geroutineerde en dankbare actrice voor de toneelclub, die de voorkeur gaf aan karakterrollen.

DOOR CHARLES LUIJTEN

Sinds 1954 staat de in Rijsbergen geboren en getogen Emma de Leeuw op het podium. Al die tijd is ze ook al lid van het Rijsbergs Toneel. Die club had wat haar betreft best Toneel Vereniging Geestesbeschaving mogen blijven heten. Een historische naam van de vereniging die in 1902 werd opgericht doe je niet zo maar even weg. Ze was 18 jaar toen ze voor de eerste keer op de planken kwam. Dat was als patiënte in het stuk ‘De Wonderdokter’ van de Vlaamse schrijver Jansen. Ze weet nog precies wat toen haar eerst uit te spreken tekst was. In Vlaams accent zei ze: “Awel k’ep kiek ut waarum ien mun oor.”

Tekst
Emma de Leeuw is een echte toneelliefhebster. “Ik ging regelmatig naar het Concordia in Breda voor bijwonen van toneeluitvoeringen die door niet eerste de beste beroepsacteurs werden gebracht, zoals Willy Ruijs, Lou van Hensbergen, Co van Dijk, Mary Dresselhuijs en Ellen Vogel. “Samen met Lidia Pellens, Marijke van den Broek en Charles Luijten volgde ik een aantal weekenden toneelcursus op Bouvigne. Die werden verzorgd door bekende landelijke regisseurs en acteurs,” zegt Emma de Leeuw. Vaak waren ten huize van de familie de Leeuw de eerste leesrepetities voor het eerst volgende stuk. Daarvoor stond de deur op nummer 38 in de Bavostraat altijd open. ”Dat was toen een gezellige tijd weet ik nog”, zegt ze Diverse hoofdrollen vertolkte Emma de Leeuw in haar periode bij Rijsbergs Toneel Geestesbeschaving anno 1902 zoals bijvoorbeeld in het blijspel ‘Jenny’ en het stuk ‘Lucy’s baby’. Om en nabij twaalf regisseurs heeft ze meegemaakt.

Herinneringen
Emma de Leeuw heeft aan haar tijd bij het toneel heel wat herinneringen overgehouden. “Ik moet er zo nu en dan nog om lachen, al was het niet prettig toen die zich voordeden. Tot voor Koutershof in 1970 kwam speelden we in het Jongenspatronaat later parochiehuis geheten. Het patronaat dat beschikte niet over kleedkamers, daarvoor deed een klaslokaal van de aangrenzende jongensschool dienst. Een afzonderlijk toilet voor dames en heren ontbrak eveneens. Koffie en thee voor de toeschouwers tijdens de pauze was er niet bij en de zaalverwarming liet soms ook te wensen over. Als het buiten stortregende moesten teilen en emmers achter de toneelcoulissen neergezet worden om daarin het water dat dwars door het dak kwam op te vangen. Kortom een versleten boel We speelden toen ook nog buiten eigen dorp. Dat ik op Galder in de tuin van schoolhoofd Van de Made in de sneeuw onder een opgestoken paraplu een plasje moest doen, omdat het houten noodgebouw waarin we speelden geen toilet bezat, vergeet je niet,” vertelt Emma de Leeuw.

Afscheid
We halen in het interview tot slot nog even ‘Rozeke van Hazeldonk’ aan. “Dat stuk was voor ons eigen dorpspubliek een grote klapper,” zegt Emma de Leeuw (78) voor wie het na zoveel jaar genoeg geweest is. Haar afscheid wacht. Zij is als toiletjuffrouw Marijke in blijspel ‘PerronGeluk’ 20, 21 en 22 maart voor het laatst te zien. Voor haar valt het doek definitief waarmee een stukje ‘toneellegende in het Rijsbergse’ voor de trouwe bezoeker verdwijnt. FOTO CHARLES LUIJTEN

Bron: De Zundertse Bode (donderdag 12 maart 2015)PerronGeluk nu op toneel

-

door: Peter de Leeuw / foto: Ron Magielse (Het Fotobureau)

RIJSBERGEN – Het Rijsbergs Toneel speelt PerronGeluk. Eerst zou het Het Perron van Breukje Annema zaliger worden. Maar mix haar toneelstuk met Perrongelukjes, de korte verhalen van de Bredase schrijver en BN DeStem-columnist Steven van Beek, en je krijgt PerronGeluk. “Het stuk van Annema stamt uit de jaren vijftig. Zij heeft vooral in het Fries geschreven. Het Perron is wel op de planken gezet. Maar ik vond het wat gedateerd”, zegt regisseur Eddy Heers (61) van het Rijsberes To­neel, voorheen Geestesbescha­ving.

Op zoek naar inspiratie googlede Haers begin 2014 naar station, perron en kiosk. En zo kwam hij uit bij de Perrongelukjes van Van Beek, die alledaagse tafereeltjes rondom zijn kiosk op het station in Breda optekent. “Die vond ik meteen leuk. Even later verschenen ze ook in de krant. Ik heb hem gevraagd of ik zijn Perronge­lukjes mocht bewerken voor het toneel. Uiteindelijk zijn het zes hedendaagse scènes in het stuk geworden.”

PerronGelukgaat over twee kioskhoudsters in de hal van een groot treinstation. Erica verkoopt er bloemen, Ati kranten en tijd­schriften De twee staan elkaar zo­wel zakelijk als privé naar het le­ven. Intussen bloeit de liefde op tussen Jelmer, de zoon van Ati, en Jenny, de dochter van Erika. “Dat is zeer tegen de zin van beide moeders. Erica stuurt haar doch­ter zelfs als au pair naar het buiten­land. Dankzij hun smartphones blijven Jelmer en Jenny voortdurend contact met elkaar houden. Ze weten ook precies mat hun moeders uitspoken, zegt Haers. Naast de kioshoudsters en bun zoon en dochter is er een grote rol voor de toiletjuffrouw in het station. Zij houdt de boel voortdu­rend in de gaten en geeft com­mentaar op alles en iedereen.

PerronGeluk is een stuk in drie bedrijven (en een pauze). Het is te zien op 10 maart (20.00 uur), 21 maart (20.00 uur) en 22 maart (14:00 uur) in de Koutershof in Rijsbergen.

Bron: BN/deStem (9 maart 2015)Strijd op het perron in Rijsbergen: Rijsbergs Toneel brengt PerronGeluk

-

Het Rijsbergs Toneel speelt dit jaar ‘PerronGeluk’. Het stuk gaat over twee kioskhouders die een onderlinge concurrentiestrijd voeren op een perron van een willekeurig station. Ze zitten niet alleen zakelijk elkaar dwars, hun kinderen hebben ook een relatie en dat is al helemaal “not done”. Alles wordt in het werk gesteld om elkaar dwars te zitten, maar ook om de verkering van de jongelui onmogelijk te maken. Door het hele toneel stuk komen korte scènes voor met de Perrongelukjes van Steven van Beek.

Kom kijken hoe de strijd zich ontvouwt.

PerronGeluk is bewerkt en geregisseerd door Eddy Haers. Het is gebaseerd op ‘Het Perron’ van Fraukje Annema en de ‘Perrongelukjes’ van Steven van Beek (columnist bij BN/DeStem).

3e weekend van maart

Het Rijsbergs Toneel speelt deze voorstelling op 20, 21 en 22 maart a.s. in ontmoetingscentrum De Koutershof in Rijsbergen. De voorstellingen beginnen op 20 en 21 maart om 20.00 uur. Op zondag 22 maart is de aanvangstijd 14.00 uur. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via onze website www.rijsbergstoneel.nl of via het secretariaat (Claudia van Veltom: 076-596 3616). De toegangsprijs bedraagt 8 euro.

Rijsbergs Toneel

Het Rijsbergs Toneel is een toneelvereniging uit het dorp Rijsbergen. Al sinds 1902 brengt deze toneelvereniging toneelstukken op de planken. Jaarlijks brengen wij een toneelstuk op de planken van de ‘Koutershof’ in Rijsbergen. Elke donderdagavond (en de laatste weken ook op woensdagavond) wordt er gerepeteerd. Meer informatie: www.rijsbergstoneel.nl.

 

Meer informatie voor pers: pr@rijsbergstoneel.nlPromo Perron Geluk

-

Bekijk hier het promotiefilmpje van het stuk Perron Geluk door het Rijsbergs Toneel.

Met dank aan: DVP RijsbergenStart seizoen voor Rijsbergs Toneel

-

RIJSBERGEN – Op 20, 21, 22 maart speelt het Rijsbergs Toneel haar voorstelling “PerronGeluk”.

Vanaf komend weekend 21 en 22 november houden onze leden de jaarlijkse rondgang langs de deuren. Steun onze vereniging met een bijdrage door het kopen van een steunkaart. Hierbij ontvangt u ook een Open Doekje waarin u meer informatie kunt vinden over onze vereniging. Natuurlijk is een gift ook van harte welkom. Onze leden en medewerkers zijn al volop begonnen met de repetities voor het stuk wat we in maart gaan spelen.

Het stuk handelt over twee kioskhouders die een onderlinge concurrentiestrijd voeren op een perron van een willekeurig station. Ze zitten niet alleen zakelijk elkaar dwars, hun kinderen hebben ook een relatie en dat is al helemaal not done. Alles wordt in het werk gesteld om elkaar dwars te zitten, maar ook om de verkering van de jon¬gelui onmogelijk te maken. Het stuk is gebaseerd op Het Perron van Fraukje Anama en de columns “Perrongelukjes” van Steven van Beek. Een kioskhou¬der op een perron van een niet willekeurig station, maar heel dicht bij, namelijk station Breda. Hij publiceert grappige, ontroerende en leuke belevenissen van reizigers die via Breda reizen en bij hem nog het een en ander inslaan voor onderweg. Een aantal van deze perrongelukjes zijn opgenomen in het stuk.